Много хора в публичното пространство раздират гърлата си, за да обясняват колко е зъл Изтока, или колко е подъл Запада. Политическите ми убеждения ме мотивират да обясня и на двете групи индивиди, че са просто магарета, водени за носа от пропаганда, действаща с едни и същи средства. Ето и доказателствата – серия плакати „Не говори много, врагът слуша“.

imcounting

Чичо Сам не обича приказливите!

imcounting 3

Нито колхозничката Маша и нейната британска посестрима.

imcounting 2

Хората, които имат глави на раменете, да помислят. Другите да продължават да повтарят мантрите на своите господари. Очевидното обаче оставя тъга у човека: каузите нямат значение, щом средтствата за тяхното постигане са идентични!

Реклами