Пътуването по света ме убеди, че всеки народ си има свой Бай Ганьо. Напълно сигурен съм в това твърдение. Българският народ обаче има и своя Алеко Константинов, който да го опише така прекрасно и подробно във всичките му социални активности: предприемаческа, политическа, публицистична. В този смисъл трябва да се радваме, че се познаваме така добре. Би било интересно, ако в световната литература се потърсят аналози на този типаж и се направи сборник под наслов „Такива каквито сме, но не искаме да бъдем“.

Реклами