Вестник „Знаме“ 14 май 1875 г.

„Дордето народите бъдат разделени помежду си с машинациите на своите всевъзможни империи, конституции и републики и дордето тие…гледат един на други като на врагове, до тогава не ще да има щастие на земята, не ще да има бел ден за човека“. Според написаното правителството и привилегированите „класове“ у всеки един народ „ще да мъчат и притесняват сиромахът…ще да го държат в невежество“… „Разбира се, че ако да би могле народите да разберат веднаш за сякога де лежат изворите на техните страдания, то тие тутакси са би убедиле, че главните и единствени техни врагове са самите техни правителства“…“Разделяй народите…разделяй семействата, разделяй брата от брата, баща от сина и мъж от жена, и ти ще бъдеш пълен господар над милиони живи същества и ще да плуваш в техните сълзи и кърви.“…

Без коментар

Реклами