scribebook

В читалнята на библиотеката прегърбен стар мъж пишеше статии за своята енциклопедия – на ръка. Около него младежите весело щракаха по своите лаптопи и с любопитство му хвърляха по едно око.

Днес мъжът беше щастлив, започна да преписва на чисто колосалния си труд – отново на ръка. Дали ще победи времето или времето ще победи него – няма значение, ръкописът е готов!

Реклами