Жан-Жак Русо, Du contrat social ou Principes du droit politique – за добрите и лошите закони: „Нито един гражданин не бива да бъде толкова богат, че да може да купи другиго, и нито един гражданин не трябва да бъде толкова беден, че да бъде принуден да се продаде.“

Advertisements