Пеперуди с метални режещи криле пърхаха в цветен ураган насред сухия медиен аквариум, прерязвайки вените на биологичните какавиди, които с надежда вярваха, че някой ден наистина ще полетят в синевата, без да знаят, че там дебнат въоръжени до зъби орнитоптерите на бездушието, пускащи кубометри сивота в синевата на нашата малка, но единствена земна къща, в която всички ние живеем.

В същото време технологиите на тежкото стоманено гюле, изковано в петролните пещи, даряваха тонове лой, в които спокойно отпусната се къпе Свободата, поредно изнасилвана от безмерно богатите – самодоволно, и от безмерно бедните – злобно, разлагаща се в блаженство до тонове масова продукция, прогаряща с ютии очите на затиснатите под миризливия й задник безлични милиони. Те повече не се страхуват от вълците, защото кръволоците днес са с тънки вратове, обвити със снежно бели якички, пеещи с тънките гласове на различната сексуална ориентация, като се налагат агресивно не само на природните закони, а дори и на собствената си физическа метрика, обезличена от самите тях по дългия път в търсене на свещения банков кивот. Той разбира се беше откраднат от малцинствата и социално слабите, източили го с хитра халюциногенна атака през устата на демагозите, пред очите на стиснатата средна класа между перото желязно и трънливата спалня, а не между чукът и наковалнята, умело подменен със саркофаг – дубликат от китайска пластмаса, сглобен от скопени деца, девствени за шума на парите. Самите пари пък предадоха своето хартиено потекло, защото помнеха добре, че освен тях индустриалните машини произвеждаха масово и тоалетна хартия, която с охота ближеше пъпчивия гъз на безочливото човечество, попивайки сочните фекалии, нанизани на конвейера на безкултурното лицемерие, облечено с найлон и въоръжено с мухоловка, за да бие онези, които прекалено често посягат с кривите си пръсти към усмихнатите банкомати.

На свой ред усмихнатите машини за розови очила брояха по-добре от всеки друг и не късно, а рано разбраха, че може да управляват света, стига някой хлапак да не ги напълни с лепило от стрити зелени гущери, които оставят мухливи стъпки по житейските карти и съдбите на всеки човек и семейство.

Advertisements