Много често, когато нямат какво да правят, хората спорят, ей така, за спорта. Още по-често при подобни ситуации се стига до темата за расите, а от тук и до логичното твърдение за превъзходство на бялата раса. Като силен довод в подкрепа на подобни твърдения се изтъква обстоятелството, че в Черна Африка няма високоразвита автохтонна цивилизация, че черната раса не е строила пирамиди и дворци, че тя не притежава писменост. С подобни съседи като белите хора, трудно може да се изгради цивилизация, но искам тук да покажа историческата пиктографска памет на цивилизацията Бенин (Benin). Изключително чувство за екстериорно фиксиране на мисълта, уникален пример на пиктографска писменост, висока усет за естетика, жалко че в края на XIX в. англичаните са ни лишили от възможността да се докоснем до тази култура.

Изображение

Тези плочи са украсявали двореца в град Бенин. Те са с приблизително еднаква форма, изработени са по един способ с идентични размери. Всяка плочка разказва част от управлението на града и по този начин африканската култура е достигнала до идеята за сградата – книга, която да разказва на идните поколения славата на миналото. По подобен начин, чрез чувството за историчност, паметните постройки (паметници), носители на външната памет на групата маркират един от ранните стадии на високоразвита уседнала цивилизация.

Всяка плоча представя композиционна група, чиито елементи разказват едно конкретно събитие. Отделните пиктографски записи са подредени в точно определен ред, като по този начин логическите връзки между отделните събития представят в цялост историята на града и племето. Картинният разказ може да бъде „четен“ в контекста на цялостната фасада или да бъде разпаднат на отделните си съставни части, които сами по себе си активират в паметта на посветения самостоятелна фабулна линия.

Царят – Оба – инсигниите на властта и неговата свита

ИзображениеВоенен походИзображение Белият човек

Изображение

ФИНИТО

След пристигането на белия човек вече няма цивилизация в Африка или поне не такава, която да си заслужава да се позовеш на нея по време на спортното спорене.

Advertisements