Част 3

–         Какво представлява тази сфера?

–         Това няма никакво значение, а и едва ли някога ще можем да разбере, но!  Важно е друго! Сферата е изработена от сплав, която не е позната на нито един технолог в познатите ни части на галактиката – нашите и на гнидите. Много трудно се поддава на деструктивни действия и забележете, намира се в пластове, в които разумния живот не е съществувал или е бил в много ранен стадий на развитие. Нашата космическа ера е на едва три века, дрилоните пътуват из космоса от приблизително три хилядолетия. Сферата се датира по въглеродния метод на приблизително 120 000 години и е открита на място, на което няма живот – астероид , обикалящ около двойната звезда UPR 30122. Тоест преди около 120 000 години някой е стигнал до един блуждаещ къс скала и е оставил на стотици метри под повърхността му там този артефакт.

–         Не разбирам на къде ни води този разговор? – Каза графът, който все още се чудеше дали срещата му с професора си заслужава времето. Ученият се изправи и му подаде преносима памет.

–         Заредете информацията към галактическата карта и нека да минем към деловата част. Пространството на кабинета се изпълни с промените по триизмерна карта. – Сега ще ви покажа всички места, на които съм успял да открия легенди за Анунаките. – Определени сектори по цялата карта започнаха да пулсират – Ако ви прави впечатление, графе, това са основните звездни системи на всички съществуващи до днес цивилизации, а и на онези, за които имаме исторически доказателства, но вече са погребани в миналото. Общо взето можем да кажем, че древните богове са минали доста систематично през целия ръкав Ореон и са обърнали внимание на всички разумни форми на живот. Това все още не доказва нищо, но искам да обърнете внимание на нещо друго. Професорът подаде гласова команда и картата се промени. Сега светещите зони бяха много малко в периферията на Ореон, към центъра се увеличаваха, а там където Ореон и Стрелец се доближаваха,  светлите сектори се припокриваха почти напълно.

– Сега! – каза професорът с истинска жар в гласа. – Това са всички места, на които е обявено намирането или предлагането на нанунакен. Прави ли ви впечатление, че на територията на СДС това сa единични брoйки, а на вътрешните части от територията на Лигата те са, можем да кажем, нещо обикновено и ежедневно.

–         На къде биете – прекъсна го графа. – Нима искате да ми кажете, че зеленюгите могат да се докопат до нещо, което ние не притежаваме.

–         Грубо казано – да. През XVII в. можеш да срещнеш китайски порцелан в граничните на Китай, той е по-малко в Средна Азия и Османска Европа, а в Западна Европа е цяло съкровище. Тоест, по-скоро искам да ви кажа нещо друго. Някои от 13-те империи се намират по-близо до центъра на галактиката. Там концентрацията на артефакти и извори за древните е най-голяма – при дрилоните. Очевидно е, че преди много столетия в центъра на галактиката  е съществувала древна цивилизация, която е пръснала познанието из Ореон и най-важното е, че благодарение на това, – ученият направи широк жест, описвайки кръг с ръка из галактическата карта, – аз мога да я открия. Да, аз мога да намеря Ниберу, а тайните й едва ли са за пренебрегване.

[към обобщението и част 4]

Реклами