Към глава 1

Започнах да спускам люка на товарния отсек, но още преди да падне до бетонната плоча старшината активира прожектора си, надникна вътре и каза ясно и високо „ГОМ”. Вдигна палец към контролната кула и с въртеливи движения ме подкани да затварям. Той се обърна към младока и го побутна.

–         Ти си бил много сръдлив бе, няма да си играя повече с теб…

След още пет минути семафорите по пистата светнаха зелено и ние безпроблемно напуснахме астероида. Замислих се за една бира. След час-два разтоварвам и …, но пък Гедада спомена за някакъв тържествен коктейл – защо пък не! Или не! Я да видя за някоя кръчма все пак.

Запитване: Галактическа свобода: звездна година 412 дни, брой естествени спътници – два; екваториален диаметър – 14 583 км, съотношение суша-вода 11,9% към 89,1%, състав на атмосферата бляля, блял, бля; състав на почвата бля, бля, бля…, столица Прудон е разположена на единственият континент Гея … – Тамара нямаме ли нещо по-интересно за тези хора, тук има само цифри.

–         Провери в пътеписите  на Стайчо, той събира впечатления от всякакви пътувания. Чакай, ще погледна…

–         Нищо особено – заселена през 2197 г. от интернационален екип от учени, основно Европеанци. Малка, затворена планета с неясна форма на самоуправление. Богатички са – добиват някакви интересни неща за Лигата, въртят търговийка, а – нещо за теб – няколко от архипелазите (около 30% от сушата) се ползват за туризъм, но местните само прибират кинтите и не работят, даже не се срещат с туристите, защото в останалата част на планетата не действа монетарна система, всичко е безплатно, но животът на колонистите е затворен, даже скучен и монотонен, рядко приемат гости… Има някои особености – децата се отглеждат колективно, възрастните си партнират за различни периоди от време, но тъй като няма форми на собственост и наследственост – няма семейни институции. Образованието се извършва чрез директни наблюдения и се провежда от по-възрастите членове на групата в реална среда, което обяснява и ранното професионално съзряване на жителите на планетата – на 10-12 години те поемат реални отговорности в … Всъщност тези въобще няма институции и администрация, освен Скупщината по външните дела. Всеки има право сам да избере какво да прави, като всичко се движи от идеята не за себедоказване, а за реализиране и утвърждаване на принципа – Свобода, Равенство, Творчество. Затова се занимават основно с научна дейност – изнасят патенти и машини за дълбоководно сондиране и …

–         Бля, бля, бля – значи няма да има бира в Прудон, само сок от портокал или каквото никне там.

–         Чакай, тук има нещо интересно. Занимават се с духовно себепознаване. Има снимки на Хазман Алтайбег, който медитириа от 32 години на открито, без да консумира каквото и да е. Никой не го смущава за нищо, а единственото доказателство, че е жив, според пътеписа, е, че още не се е вмирисал.

–         Добре бе, този прилича на космат чироз.

–         Транспортер 3232 П.К., Транспортер 3232 П.К. Контрол по полетите Прудон 7. Контакт?

–         Прудон 7 тук  3232 П.К. Контакт!

–         Имаме ситуация! Блокадата отваря отделни вектори за кацане. Предайте управлението.

–         Потвърди?

–         3232 П.К. Предайте управлението!

–         Мамка му, това не ми харесва. Потвърдено. Поемете контрол!

Докато Костенурката се гмуркаше в синевата на планетата, отгоре видях последния пръстен на блокада. Крайцери, разрушители, изтребители, заплати, храна, гориво – милиарди кредити кръжаха в орбита около планетата. „Какво ли искат от тези куковци. „Да обединим всички хора!”, казва президента Клапмън. „Хора – космат самосъзиращ се чироз! Хора?”.

Налягането започна да ми идва в повече, защото планетата беше с доста силно притегляне и затова се притиснах в креслото и оставих мислите ми да ме напуснат.

Към част пет

Advertisements