Кулите на вечното съзнание

Се издигат от картон,

Изникват чрез човещкото страдание,

Поканено на аудуенция

Във зала застлана със найлон!

Advertisements