dance_of_death
                                                              Сановникът съновници раздава
                                                     сред пурпурът оръфан на къртците,
                                              но няма нищо топло под недрата на хладилника,
                                                      отпаднал е стремежът на лъжиците.
Advertisements