[ако започваш да четеш сега, премини на епизод 1]

9

Приближаваш се към буса, но в главата ти е празно като в мандра след партизански набег. Не можеш дори да започнеш разговора. Младежът с козята брада те забелязва, оставя на земята металически сандък и се приближава с подадена напред ръка.

–     Здрасти! Tеб ли изпратиха физиците „за подкрепление“?

Задържаш дланта му за миг, но не бързаш с отговора. Какво ще му кажеш?

Ще му кажеш, че си гонил крадеца [щракни тук]16

Че си журналист, експерт по НЛО [щракни тук]17

Ще отговориш утвърдително на въпроса му [щракни тук]18

Advertisements