На дребните работи, които не поискаха да говорят с паркета.

Зимните кладници бяха избили от таваните на недостойната храброст.

Техните сочни сенки засрамиха самия срам,

хартиената косачка  ги пощади без да ги заобикаля,

вятърът обърна гръб на театралните кръгове,

но той не престана да си бърка в носа.

 

Advertisements