Решете задачата, разгледайте възможните отговори и посочете правилния:Отговор А:

Отгово Б:

Отговор В:


Advertisements