март 2012


Ето каква интересна книга открих днес!

Берон, Васил Хаджистоянов

За тетанът (вцепителна болест) и за индийския коноб или хашиша като деятелно средство срещу тая болест : Инаугурална дис. на Мед. фак. във Вюрцбург Бавария, предложена от Васил Хаджистоянов Берон, доктор медицини, хирургий и на бабуването

Gebursthilfe, от Котел, България / Прев. от нем. авт.- Русчук, 1880.- 48 с. ; 25 см

Така че, който страда от вцепенителна болест – да се възползва 🙂

Реклами

Всички знаят вече за отношението ми към ББ и неговото управление: 1, 2, 3 и т. н.  Но това, че ни управлява голяма тиква, не значи, че не трябва да обръщаме внимание на по-малките тикви. Та става дума за известния български режисьор Сашо Морфов, който от години – където и да го поканят – се държи арт, демек като тиква. Вчера г-н Морфов, говорейки за Бойко,  каза, че мининистър-председателят ни няма образование. Както става ясно, г-н Морфов, образованието,  доброто поведение и културността са взаимосвързани понятия, но не вървят задължително ръка за ръка. Та исках да кажа на великия ни режисьор, че великият ни премиер е придобила докторска степен със защита на тема: „Психо-физическата подготовка на оперативния състав“. Това не го прави нито културен, нито рафиниран, но със сигурност не е неграмотен. За каво обаче я ползва тая Психо-физическата подготовка, вече е друг въпрос. Трябва заедно да се научим да решаваме проблемите си, но без да ги хиперболизираме. Правилната диагноза е път към правилното лечение. А най-лошото е когато доктор Джекил и мистър Хайд са еднакво грозни!

Решете задачата, разгледайте възможните отговори и посочете правилния:Отговор А:

Отгово Б:

Отговор В: