Прпоръките са дадени през далечната 1897 г. от чешкото педагогическо списание Uĉiteljski Tovaris, но това не ги прави исторически амортизирани или неприложим за целия периодичен печат:
1. Мислете много, пишете малко;
2. Не пишете дълги статии;
3. Внимавайте за стила и езика;
4. Не употребявайте ненужно чужди думи;
5. Старйте се върху красноречието;
6. Когато пишете, използвайте и разума, и сърцето си;
7. Придържайте се към темите, а не към личностите (не изпадайте в лични нападки);
8. Бойте се само от бога (не се самоцензурирайте);
9. Не употребявайте журналиситката за лични цели;
10. Не се сърдете, ако поради неспазване на горното, не видите издадени статиите си.
Общият извод е, че или редакцията на чешкото списание е била изключително напредничева, или родната вестникарска журналистика е изключително назадничева – правете си сами изводите.

Advertisements