Българската печатна графика до 1944 г. има много достойнства. Едно от тях е прилагането й за рекламни цели, въпреки налагането на фотографията след Първата световна война и у нас. Иска ми се да споделя един хубав рекламен образец, който прави опит за възстановка на конника от Мадара. Кой изобразява според вас тя и на какво е рекламата?

Отговорът е:

Advertisements