Какво изразява този флаг?

Понеже ще стане прекалено лесно, този път няма да давам фиксирани отговори. Който има предположения, да ги изкаже.

ПОБЕДИТЕ: Верният отговор от предната загадка е: Статията е писана през 1923 г., след поредица от реформи в образованието и администрацията, коио засягат директно книготърговците. Тъй като с Пипилота сме в кнонфликт на интереси и съм й бил говорил за това (този път не съм), наградата се връчва на Сладък живот – за интересни размишления.

Advertisements