Най-тъжните гледки, но и най-веселите случки, в този град неизменно са свързани с градския транспорт – източник на изконната мъдрост на народа ни. Возя се аз в автобус 213 и докато минавах покрай бившето кино „Изток“, което е превърнато в строителна площадка, възрастната дама до мен ми каза:

„Всичко, което построихме през живота си, отиде на кино, а сега и киното си замина“


Advertisements