– Мамо, мамо, какво е това животно?

– Това мамо е семкояд!

– Мравояд?

– Не мамо, семкояд. Мравоядът яде мравки, а това животно цъка семки.

Advertisements